We are ManusPlus

We would like to introduce to you....

Who are you, what is your position within Manus Software Europe BV?

My name is Marco Punt and I have been working at Manus Software Europe for almost 12 years. For several years now I have fulfilled the position of Technical Support Engineer and am I part of the dynamic Manus Technical Support Team. The issues we get are very diverse. From login and rights issues to card-reader related matters, links with various other software systems, import of data to ManusPlus and vice versa.

Can you tell us more about the content of your position?

When you think of Technical Support, you often have the image of taciturn types of people with screwdrivers in their hands in all kinds of shady environments, who are isolated from the rest of the organization. 

Things are very different when you are part of Manus Software Europe BV. The issues we work on are very diverse. The boundery between application management and system management is very close, the difference is that we can look "under the bonnet" of the system. No question is too simple because we know how important it is that the scheduling and time registration processes must run smoothly and properly, for the simple fact that people must receive their salary on time and correctly at the end of each period. Where our know-how reaches a limit, we switch to Development for further support.

So we are anything but taciturn and isolated employees.... It is important to communicate and have empathy. We do our best every day to ensure that the ongoing processes can continue. 

What role does the department have in the organization?

In that sense, I think Technical Support is a central point between the various departments and that makes every day new and special. Manus Software is continuously developing functional and technical possibilities. The innovations to come will enrich all our customers. And with that, it also offers new possibilities for our department with regard to technically related issues and tools. 

 

We stellen graag aan u voor....

Wie ben je, wat is je functie binnen Manus Software Europe BV?

Mijn naam is Marco Punt en ik ben bijna 12 jaar werkzaam bij Manus Software Europe BV. Sinds enige jaren vervul ik de functie van Technical Support Engineer en ben ik onderdeel van het dynamische Manus Technical Support Team. De vraagstukken die we krijgen zijn zeer divers. Van inlog- en rechten issues tot cardreader gerelateerde zaken, koppelingen met diverse andere softwarepakketten, import van data naar ManusPlus en vice versa. 

Kun je wat meer vertellen over de inhoud van je functie?

Wie aan Technical Support denkt heeft vaak het beeld van zwijgzame types die in allerlei lastige, vage omgevingen met schroevendraaiers afgezonderd staan van de rest van de organisatie.

Hoe anders kan het zijn als je bij Manus Software Europe tot dit team behoort. De vraagstukken die bij ons terecht komen zijn zeer gevarieerd. De grens tussen applicatiebeheer en systeembeheer ligt erg dicht bij elkaar maar met het verschil dat wij "onder de motorkap" kunnen kijken van het systeem. Geen vraag is te simpel want we weten hoe belangrijk het is dat de planning en urenregistratieprocessen goed moeten blijven gaan om het simpele feit dat mensen op tijd en correct hun salaris moeten krijgen aan het einde van iedere periode. Daar waar onze know-how tot een grens loopt, schakelen we vooruit naar Development voor verdere ondersteuning.

We zijn dus allesbehalve zwijgzame en in een isolement levende medewerkers.... Het is juist belangrijk dat communicatie en inleveringsprocessen aanwezig zijn. Daar doen we elke dag hard ons best voor zodat de lopende processen door kunnen blijven gaan.

Wat voor rol heeft de afdeling binnen de organisatie?

Ik vind dat Technical Support in die zin een centraal punt tussen de diverse afdelingen in. Dat maakt iedere dag weer nieuw en bijzonder. Manus Software is continu bezig met het ontwikkelen van functionele en technische mogelijkheden. De vernieuwingen die eraan komen zullen een verrijking zijn voor al onze klanten. Dat biedt ook nieuwe mogelijkheden voor onze afdeling met betrekking tot technisch gerelateerde vraagstukken en tools. 

 

Back to overview
We are ManusPlus