Verenigde Staten

WELKOM IN DE WERELD VAN MANUS+

Het menu toont onderwerpen, die interessant zijn voor u als CEO/CFO. Indien u informatie zoekt voor een andere functie, kunt u deze functie/collega aanklikken.

GEÏNTERESSEERD IN  

WELKOM BIJ DE WERELD VAN MANUS+

Ik kan je alles vertellen over wat Manus Software Europe voor u kan betekenen als HR/gebruikers. Als u op zoek bent naar andere informatie selecteer dan één van mijn collega's.

SELECTEER UW LAND VAN BELANG  

WELCOME TO THE WORLD OF MANUS+

Het menu toont onderwerpen, die interessant zijn voor u als CIO/CTO. Indien u informatie zoekt voor een andere functie, kunt u deze functie/collega aanklikken.

GEÏNTERESSEERD IN  

WELKOM IN DE WERELD VAN MANUS+

Het menu hieronder geeft een aantal handige functies voor alle gebruikers en werknemers weer. De andere figuren vertellen u interessante zaken over hun rol.

SELECTEER UWLAND  

Business cases

 

Retailers houden zich liever met iets anders bezig dan de administratie. Maar als ze niet oppassen, nemen administratieve taken een groot deel van hun tijd in beslag. Vooral als het om personeelsadministratie gaat.

Omdat de retail gekenmerkt wordt door groot personeelsverloop en vele tijdelijke contracten voor relatief weinig uren en het personeel in vele verschillende vestigingen ingezet kan worden, is de administratieve werklast enorm.

Effectief management
Effectief management van de administratieve werklast vereist ondernemers die verbindingen maken met de diverse marktpartijen, zoals de accountant die het salaris verwerkt, de softwareleveranciers voor het tijdregistratiesysteem en het systeem voor personeelsbeheer. Er moet ook informatie ingevoerd worden over heel veel zaken, zoals afwezigheid, vakanties, uren en werkomstandigheden. Dit alles is nog maar het randgebied van de echte uitdaging, namelijk het optimaal gebruik maken van de personeelscapaciteit.

Cindy Stadt, P&O manager bij Bouwmaat Amsterdam BV, heeft dit aan de lijve ondervonden. "We hebben 120 mensen in dienst, verspreid over vijf verschillende vestigingen. Ons menselijk kapitaal is een enorme schat, die we zo effectief mogelijk willen inzetten. Nieuwe wetgeving lijkt in toenemende mate de flexibiliteit van inzetbaar personeel te verminderen. Bovendien moet je als manager in nauw contact blijven met je personeel. Werken je medewerkers wel goed? Geven ze de resultaten die je verwacht? En is hun uurloon gerechtvaardigd voor het werk dat ze doen? We hebben veel contracten op fulltimebasis en werknemers die al jaren bij ons in dienst zijn, maar die soms het einde van hun carrièreladder hebben bereikt. Dus hoe houd je de controle op je personeel en ben je tegelijkertijd toch in staat om met de markt mee te bewegen of adequaat op de economie te reageren? Dit zijn vragen waar ik 's nachts van wakker kan liggen."

Eén portaal
Dit is een bekend verhaal voor Marco de Jong, die als accountmanager werkt voor Manus HR Services Europe. Zijn vele klanten in de retail kunnen de last van hun administratieve taken nauwelijks aan en hebben te weinig tijd om zich in de materie te verdiepen. De Jong: "Klanten eisen grotere efficiëntie en meer informatie om de dagelijkse zakelijke activiteiten te kunnen beheren. Denk aan uren, plannen, budgetten en marges." Manus HR Services Europe benaderde AFAS Software met het idee om een gezamenlijke oplossing te bieden aan de retail. Aart-Pieter van den Berg, HRM Sales Manager bij AFAS legt uit: "Omdat we een aantal gezamenlijke klanten bedienen, hadden we al een koppeling naar de MANUS+ WFM-software gerealiseerd. We hebben onze oplossingen nu met succes geïntegreerd om één enkel portaal te creëren dat wordt beheerd door Manus HR Services Europe. Wij bieden de software, zij doen de rest." Een efficiënte samenwerking die heeft geleid tot een logische en innovatieve oplossing: MANUS+ TOTAL HR, powered by AFAS.


Dit klonk Cindy Stadt als muziek in de oren: "Ik zocht naar een totaaloplossing die antwoord kon geven op alle uitdagingen. Eén administratief portaal waar we onze personeelsgegevens konden invoeren, een capaciteitsplanning konden maken en ook konden linken naar gestandaardiseerde uurtarieven; een veelgebruikt instrument in de retail. Daarnaast wilden we een digitaal communicatiekanaal hebben voor communicatie met ons personeel in de vorm van gemakkelijk toegankelijke webportalen. MANUS+ TOTAL HR, powered by AFAS voldeed aan al deze eisen."

Ideale situatie
Met MANUS+ TOTAL HR kunnen klanten effectiever, efficiënter en makkelijker werken. Informatie hoeft nog maar één keer ingevoerd te worden en wordt niet langer gefragmenteerd over diverse systemen. retail hoeven zich ook niet langer zorgen te maken of hun medewerkers betaald worden in overeenstemming met de CAO en andere regels; nadat alles is ingesteld en ingevuld, kan er niets meer fout gaan. Dankzij deze samenwerking kunnen ondernemers zich weer bezighouden met belangrijkere zaken: minder administratie en meer tijd voor bedrijfsactiviteiten. Bovendien verhoogt deze oplossing de winstmarges op het product omdat de kosten verminderen.

De introductie van het nieuwe systeem stelde Bouwmaat Amsterdam in staat zijn processen te digitaliseren en te informatiseren. "De oplossing is zeer gebruikersvriendelijk en aantrekkelijk ontworpen op basis van geavanceerde technologische ontwikkelingen. Medewerkers kunnen hun werkroosters digitaal inzien en hun uren via het portaal boeken. Ze kunnen ook hun eigen dossier inzien en declaraties voor uitgaven indienen. De verantwoordelijkheden liggen nu waar ze horen, namelijk bij de medewerkers of de managers en niet meer bij HR." Dit betekent een heel nieuwe manier van werken voor de vestigingen. Roosters zijn nu gebaseerd zijn op in- en uitlopende klanten en omzet in plaats van op historische informatie en intuïtie. "Een culturele omwenteling," aldus Stadt.

Tevreden klanten
Van den Berg bevestigt dat een andere werkmethode vaak leidt tot een culturele omslag. Maar wel een waarvan iedereen profiteert. "Dat is een belangrijke motivatie voor AFAS. Iedereen profiteert als er minder tijd aan administratie en meer tijd aan het bedrijf zelf wordt besteed. Ook de caissière en de verkoopmedewerkers die het systeem ook via een portaal gebruiken, profiteren hiervan." De garantie dat administratieve processen soepel verlopen biedt ook kansen op groei, aldus de Jong. "Administratieve taken voegen geen waarde toe, ze verbeteren de prestatie van je winkel niet. Wat we feitelijk doen is tijd teruggeven aan de winkelmanager. Tijd die hij kan besteden aan zijn bedrijf."


Stadt profiteert bijna dagelijks van deze voordelen: "We zijn minder afhankelijk van dure regelingen met uitzendbureaus en kunnen ons eigen menselijk kapitaal efficiënter inzetten. We hebben de informatie die we nodig hebben om doeltreffend te kunnen handelen. En onze administratieve processen draaien nu ook efficiënter. Dankzij het portaal genereren we minder e-mails, omdat de verantwoordelijkheden verschoven zijn het systeem en managers gebruiken het portaal nu om te bepalen welke acties nodig zijn. We zien waar problemen ontstaan in de vestigingen en kunnen reageren door een soort flexibiliteitsbuffer in de contracten in te bouwen en personeel in te zetten waar het nodig is. Zo kunnen we de schommelingen in de markt en in de bedrijfsactiviteiten veel beter opvangen en daarom onze personeelskosten verlagen. We besparen geld en het beheren van de activiteiten is veel minder complex."

Een efficiënte samenwerking die heeft geleid tot een logische en innovatieve oplossing.

Over Bouwmaat
Bouwmaat is de groothandel voor bouwmaterialen voor de professionele markt en heeft al meer dan 46 vestigingen in heel Nederland. Bouwmaat Amsterdam BV is één van een aantal franchisenemers en bedient vijf vestigingen in de omgeving van Amsterdam. www.bouwmaat.nl

Over AFAS Software
De software die AFAS levert optimaliseert informatiestromen en communicatie binnen organisaties en vergroot de efficiëntie, effectiviteit, flexibiliteit en focus van de klant op uw bedrijf. U houdt zelf controle op uw processen en hebt altijd toegang tot nauwkeurige informatie over uw bedrijfsvoering. www.afas.nl/hrm

Over Manus HR Services Europe
MANUS+ TOTAL HR biedt u één enkel portaal voor al uw administratieve processen. MANUS+ TOTAL HR brengt personeelsbeheer, salarisadministratie en HRM samen in een volledig geïntegreerde omgeving in de cloud. www.manusplus.com

CUSTOMER SERVICE

Neem contact met ons op
+31 (0)78 - 612 81 61

OVER Manus Software Europe

WFM, T&A en compliancy specialist

Elke dag worden meer dan 200.000 mensen in de detailhandel wereldwijd in meer dan 35 landen beheerd met MANUS+ WFM-software

READ MORE